Brief regering : Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1027)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-852 Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over gemeentes meer regelruimte geven voor experimenten rond de aanpak van uit huis geplaatste kinderen (t.v.v. 31839-843)

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-850 Nader gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Marijnissen over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen (t.v.v. 31839-849)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31839-821 Motie van het lid Omtzigt over statistieken over "vrijwillige" uithuisplaatsingen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066-1027)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44