Brief regering : Reactie op advies Deltacommissaris klimaatadaptatie en woningbouw

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-780 Motie van het lid Grinwis over wateropgaven een sturend onderdeel laten zijn bij ruimtelijkeordenings- en woningbouwvraagstukken

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32847-781 Motie van het lid Grinwis over het trekken van lessen uit de bouw van buitendijkse woningen voor het bouwen van binnendijkse woningen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50