Brief regering : Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31015-249 Motie van de leden Michon-Derkzen en Van der Werf over minimaal tweemaal per jaar informeren over het aantal plankzaken en de afspraken daarover

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

31015-250 Motie van de leden Michon-Derkzen en Mutluer over een vast aanspreekpunt voor zedenslachtoffers bij strafzaken

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

31015-246 Motie van het lid Van der Werf c.s. over de capaciteitsproblemen bij de zedenrecherche oplossen

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

35925-13 Motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1018 Motie van het lid Van der Werf c.s. over het monitoren op zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten van meldingen en aangiften van slachtoffers van verkrachting

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00