Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XII-82 Motie van het lid Koerhuis over een handleiding voor een uniforme en herkenbare inrichting van schoolzones

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

29398-946 Motie van het lid Geurts over een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

29398-914 Motie van het lid Geurts over handhaving met het oog op minder risico voor kwetsbare verkeersdeelnemers op een ongeval in bewoond gebied

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35591-10 Motie van het lid Von Martels over intensievere aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

35591-9 Motie van de leden Laçin en Von Martels over aandacht voor verkeersveiligheid in het voortgezet onderwijs

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-28 Motie van het lid Postma c.s. over het verbod op appen, spelletjes spelen en social media gebruiken tijdens het rijden helder overbrengen

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VI-53 Motie van het lid Van Dam over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van verkeershandhaving

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie & Veiligheid (35300-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Verkeersveiligheid (Kamerstuk 29398, nr. 889)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat (CD d.d. 16/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45