Brief regering : Reactie op de motie van het lid Eppink c.s. over de Rapid Deployment Force geen opmaat laten zijn voor een Europees leger (Kamerstuk 21501-20-1787 )

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28676-399 Motie van het lid Van Haga over benadrukken dat het Nederlandse parlement zich heeft uitgesproken tegen het vormen van een EU-leger

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1787 Motie van het lid Eppink c.s. over de Rapid Deployment Force geen opmaat laten zijn voor een Europees leger

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1753 Motie van het lid Van Houwelingen over zich uitspreken tegen de vorming van een Europees leger

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat NAVO (28676, nr. 394)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20