Brief regering : Actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XVI-43 Motie van het lid Tellegen over het breder toepassen van de resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Motie

31765-575 Motie van de leden Hijink en Werner over de maatschappelijke opbrengst van vastgoed opnemen als doel in de beleidsregel van het College sanering zorginstelilngen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

31765-528 Motie van het lid Bergkamp over halfjaarlijks rapporteren over het netto aantal toegevoegde verpleeghuisplaatsen per regio

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47