Brief regering : Stand van zaken maatregelen ter ondersteuning jongvolwassen wezen in huurwoningen

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35999-17 Bekrachtiging van het Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eindtekst

Eindtekst

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35999-16 Derde Nota van wijziging

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35999-12 Tweede nota van wijziging

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35999-10 Nota van wijziging

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35999-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35999, bijgewerkt t/m nr. 16 (3eNvW, d.d. 23 oktober 2023)

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35999-8 Verslag

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35999-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35999-4 Brief van het lid Koerhuis inzake medeverdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35999-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35999-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35999-1 Geleidende brief

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35999-2 Voorstel van wet

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35999-3 Memorie van toelichting

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-42 Motie van het lid Koerhuis over toepassing van de menselijke maat door corporaties

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15