Brief regering : Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

35925-A-70 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 april 2022, over meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35570-A-81 Motie van de leden Geurts en Peter de Groot over de toekomstige opgaven bij een aantal flessenhalzen in kaart brengen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-77 Motie van het lid Grinwis c.s. over noodzakelijke investeringen in infrastructuur meewegen bij de beoordeling van MIRT-projecten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-70 Motie van het lid Peter de Groot c.s. over een onderzoek naar de effecten van de nieuwe Duitse E233

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-83 Motie van het lid Van Esch over de financiering van de Wunderline

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-79 Motie van het lid Grinwis c.s. over een nieuwe afspraak over financiering van de verruiming van de Sluis Kornwerderzand

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-80 Motie van het lid Geurts c.s. over mogelijke financiering van meerkosten van een aquaduct bij Oirschot

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-66 Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het toepassen van het brede welvaartsbegrip bij het MIRT

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-63 Motie van het lid Stoffer c.s. over een meerjarenplan instandhouding infrastructuur

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-82 Motie van het lid Geurts over onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N50

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

32847-737 Motie van het lid Koerhuis over een tussenrapportage met kansrijke opties voor de IJmeerverbinding

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-25 Motie van het lid Postma over een pilot met het breed beschikbaar maken van mobiliteitshubs in Gelderland

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Motie

35426-18 Motie van de leden Schonis en Postma over een gebiedscoördinator aanstellen bij nieuwe infrastructurele projecten

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-43 Motie van het lid Schonis c.s. over het monitoren van de voorgang van de herplantingsplicht bij infrastructurele werkzaamheden

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35300-54 Motie van het lid Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

29984-839 Motie van de leden Kröger en Schonis over het meenemen van de klimaatopgave in de modellen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-A-75 Gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over een intercitystop bij Barneveld-Noord (t.v.v. 35000-A-42)

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Spoor (AO d.d. 04/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet Mobiliteitsfonds

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00