Brief regering : Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies EU btw e-commerce

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies EU btw e-commerce (Kamerstuk 35527-16)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies EU btw e-commerce

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55