Brief regering : Actualisatie handelingskader PFAS

Download

Indieners

  • Indiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28089-204 Motie van de leden Hagen en Bouchallikh over het in kaart brengen van pfas-hotspots en de daarbij behorende beheersmaatregelen

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

30015-69 Motie van het lid Stoffer over versneld opstellen van een definitief handelingskader voor pfas

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35334-60 Motie van het lid Van Esch over een garantie dat de bodemkwaliteit niet verder verslechtert

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

32793-441 Motie van het lid Kröger over een verbod op PFAS-stoffen in voedselverpakkingen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen (32793, nr. 395)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO PFAS (AO d.d. 19/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Bodem

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (28089, nr. 198)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00