Brief regering : Impact COVID-19 op armoede en ongelijkheid

Download

Indieners

  • Indiener
    Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek om toestemming deelname landsadvocaat aan rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Schriftelijke vragen

Inbeslagname rijbewijs buitenland

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De bescherming van Russische vluchtelingen

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie om rappel op toegezegde brief minister OCW over stand van zaken en voortgang betreffende wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid (ho en mbo)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Schriftelijke vragen

NLZiet

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

36100-20 Motie van het lid Omtzigt over de motie over lopende uithuisplaatsingen binnen zes maanden uitvoeren

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de herziene planning van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen nog deze week aan de Kamer te zenden

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

31936-959 Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over het inzetten van Defensie op Schiphol

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. Def. reactie voor notaoverleg veteranen aan de Kamer sturen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

31936-953 Motie van de leden Van Haga en Smolders over het stellen van harde eisen aan Schiphol rondom passagiersstromen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Wel minimum inkomen, uitgesloten van compensatie: de eindjes aan elkaar knopen is voor studenten nu wel heel lastig’

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31936-943 Motie van het lid Van Baarle over het oplossen van het personeelstekort op Schiphol

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid

Indiener H. Rahimi, Tweede Kamerlid

Motie

36100-16 Motie van de leden Van Raan en Dassen over een visie om de vooruitgang van de brede welvaart onafhankelijk te maken van economische groei

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31936-945 Motie van het lid Graus over overflow van Schiphol ten goede laten komen van regionale luchthavens

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De term piekbelasting

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De uitvoering van het jeugdstrafrecht en het (op tijd) ontbreken van de juiste hulp voor jongeren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

29247-354 Motie van het lid Hijink over de acute geboortezorg, de intensive care, de spoedeisendehulppost en de banen van zorgverleners in het LangeLand Ziekenhuis behouden

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Verzoek het lid Wuite (D66) om een verzamel-commissiedebat BES te plannen met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Bestuursakkoorden.

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De aanpak van voetbalgerelateerde criminaliteit en het opleggen en handhaven van stadionverboden

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Poetin noopt de RUG tot uitbreiden blended onderwijs'

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek overzicht verwachte wetgeving eerste halfjaar 2023

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie

29247-358 Motie van het lid Van der Plas over een evaluatie van de transitie naar loondienst van medisch specialisten in de ziekenhuizen waar deze transitie al heeft plaatsgevonden

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

34974-12 Motie van het lid Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XII-107 Gewijzigde motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes (t.v.v. 35925-XII-47)

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid