Brief regering : Integriteitsbeleid gewezen bewindspersonen

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28844-237 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Integriteit openbaar bestuur

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

35925-III-11 Motie van de leden Van Baarle en Leijten over het afdwingbaar maken en sanctioneren van de gedragscode voor bewindspersonen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35896-11 Motie van het lid Dassen c.s. over een afkoelperiode van twee jaar

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Begroting Algemene Zaken (35925-III) en Begroting Koning (35925-I)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Integriteit openbaar bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10