Brief regering : Hoofdlijnen nationaal isolatieprogramma

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-34 Motie van het lid Segers c.s. over de voorstellen uit het manifest Nationaal Isolatieprogramma nadrukkelijk bij het in te richten Nationaal Isolatieprogramma betrekken

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35925-62 Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over de Regeling ammoniak en veehouderij niet meer hanteren als voorwaarde voor emissiereductie op het agrarisch bedrijf

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-61 Motie van het lid Van der Plas over een isolatietegoedbon voor de doe-het-zelver

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

32813-708 Motie van de leden Agnes Mulder en Grinwis over het aardgasvrij-ready maken van de gebouwde omgeving

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-703 Motie van de leden Beckerman en Grinwis over het nationaal isolatieprogramma ook richten op lage en middeninkomens

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32813-699 Motie van het lid Grinwis c.s. over evaluatie van het isolatiebeleid

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-709 Motie van het lid Bisschop over een contingentenaanpak voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35570-26 Motie van de leden Segers en Klaver over ontwerpen van een nationaal isolatieprogramma

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 22/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15