Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35582-14 Motie van het lid Paternotte over toekomstige onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-87 Gewijzigde motie van het lid Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (t.v.v. 35570-VIII-46)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-45 Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

25268-179 Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over definitieve duidelijkheid over de uitkomsten van Beter Benutten

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

25268-180 Motie van de leden Van der Molen en Palland over aanspraak van oud-studenten op het STAP-budget

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Variawet hoger onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15