Brief regering : Voortgang Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1319 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over het Nationaal Strategisch Plan verder uitwerken

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1321 Motie van het lid Tjeerd de Groot over inkomenssubsidie besteden aan de beloning van boeren en aan doelen waar alle Nederlanders iets aan hebben

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1310 Motie van het lid Van Campen over de uitkomsten van pilots, klankbordgroepen en uitvoeringstoetsen met de Kamer delen en betrekken bij het op te stellen NSP

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00