Brief regering : Het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

Download

Indieners

 • Indiener
  S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën
 • Medeindiener
  A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  W.B. Hoekstra, minister van Financiën
 • Medeindiener
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35420-285 Motie van het lid Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

35420-299 Motie van de leden Van Baarle en Aartsen over onderzoek naar de solvabiliteitspositie van bedrijven

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35420-291 Motie van de leden Stoffer en Van Haga over gezamenlijke afspraken om de afbetaling van schulden te vereenvoudigen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35420-287 Motie van de leden Romke de Jong en Aartsen over een stoppersregeling voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Debat over het Corona steunpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:36

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00