Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28286-1187 Motie van de leden Vestering en Tjeerd de Groot over voorbereidingen treffen voor een tussenevaluatie van de Wet dieren

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-16 Motie van de leden Graus en Wassenberg over een levenslang houd- en beroepsverbod voor recidiverende dierenbeulen

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat evaluatie Wet dieren (28286-1183)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Dierenwelzijn

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10