Brief regering

Stand van zaken COVID-19

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Onderwijs en corona afstandsregels, mondkapjes, zelftesten en BCO
Bijlage
Advies 23 : (Informatie)veiligheid en gebruik CoronaCheck. Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid 19
Bijlage
Pandemic Preparedness Act now. Inrichting van vaccinproductiefaciliteiten en -capaciteit in Nederland als nationale en internationale voorziening Topsector Life
Bijlage
Fast track voor systeem onafhankelijke afspraken productie keten Covid 19 vaccin. Projectvoorstel voor het ontwikkelen van een NEN-spec
Bijlage
Werkstroom Verbinden - Visiedocument
Bijlage
Gedragsreflecties opgeleverd in juli 2021 en voor weegmoment 13 augustus 2021
Bijlage
Voorstel Biotech Training Facility t.a.v. opleiding personeel
Bijlage
Advies 24: Communicatie, toegankelijkheid en inclusiviteit. Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid 19
Bijlage
NL Taskforce Vaccinproductie. Strategische aanbevelingen
Bijlage
Verloop van de COVID19 epidemie
Bijlage
Advies 123e en 124e OMT COVID19
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het laten vervallen van de veilige afstand en de mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen en enkele andere wijzigingen en van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het vereisen van coronatoegangsbewijzen bij grootschalige evenementen
Bijlage
"Boskalis van de Biotech". Een Nationaal Vaccin Initiatief als moonshot voor de rol van NL in biotech transfer
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van enkele verzwaarde maatregelen voor dansvoorzieningen en eet- en drinkgelegenheden
Bijlage
Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19
Bijlage
Advies 25: Verscherpt toezicht testaanbieders en verbetering CoronaCheck app. Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid 19
Bijlage
Maatregelenpakket 13 augustus 2021
Bijlage
Opleiding van technology transfer personeel
Bijlage
Maatschappelijk beeld en uitvoeringstoets