Brief regering : Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor (Kamerstuk 30373-72)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14