Brief regering : Monitor Wind op Land 2020

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35570-X-59 Gewijzigde motie van het lid Van Helvert c.s. over een andere locatie voor de radar zoeken (t.v.v. 35570-X-24)

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-X-61 Gewijzigde motie van het lid Belhaj over de uitkomst van de blootstellingssimulatie evenwichtig laten meewegen in het ontwerp van de SMART-L-radar (t.v.v. 35570-X-29)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-49 Motie van het lid Bruins c.s. over financiële participatie bij hernieuwbare-energieprojecten borgen

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-592 Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Sienot over de doelstelling van 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energie (t.v.v. 32813-585)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00