Brief regering

Stand van zaken van de moties bij het wetsvoorstel burgerschap en moties en toezeggingen over de ontwikkelingen van het primair en voorgezet onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport Dialogen over vermogen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.