Brief regering : Stand van zaken diverse bodemonderwerpen

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek uitstellen besluit sanering EMK-terrein tot na debat Externe veiligheid dd 1 juli 2021

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie

30015-91 Motie van de leden Von Martels en Ziengs over een overzicht van maatregelen en de gevolgen ervan voor de handhavingscapaciteit bij de ILT

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35