Brief regering : Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (Kamerstuk 28089-190)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

32793-441 Motie van het lid Kröger over een verbod op PFAS-stoffen in voedselverpakkingen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen (32793, nr. 395)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (28089, nr. 198)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20