Brief regering

Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Analyse bijdrage drinkwater en voedsel aan blootstelling EFSA-4 PFAS in Nederland en advies drinkwaterrichtwaarde
Bijlage
Biotanorm voor PFAS in vis volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn water
Bijlage
PFAS in products and waste streams in the Netherlands

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.