Brief regering : Landenonderzoek inzake de belastingheffing van aandelenopties voor werknemers

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33009-86 Motie van de leden Amhaouch en Van Eijs over een internationaal concurrerende regeling voor de versterking van het groeivermogen van jonge bedrijven

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Innovatie (AO d.d. 05/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10