Brief regering : Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken uitwerking pensioenakkoord (Kamerstuk 32043-559)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister SZW - verzoek stand van zaken over een motie over een inventarisatie of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

35555-13 Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over een inventarisatie of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord (32043-559)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05