Brief regering : Rapport review granuliet

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30015-93 Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over meetbare ecologische criteria

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

30015-92 Motie van het lid Van Eijs c.s. over het instellen van een bestuurlijke stuurgroep vóór het verlenen van ontgrondingsvergunningen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

30015-67 Motie van het lid Van Brenk over de wet- en regelgeving inzake verondieping van plassen tegen het licht houden

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XII-46 Motie van de leden Van Brenk en Stoffer over intensivering van de handhaving van lozingen in natuurplassen

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Bodem

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00