Brief regering : Informatie over registratie van de mensen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd stonden

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën
  • Medeindiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om reactie op viertal moties

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00