Brief regering : Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  • Medeindiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35685, eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35685-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket) (Kamerstuk 35685)

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

35669-20 Motie van de leden Amhaouch en Palland over dynamische evenementenvergunningen

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35669-14 Motie van de leden Van Kent en Aartsen over steun voor festivals en evenementen met minder dan 3.000 bezoekers

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35685-2 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

35685-1 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00