Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit (Kamerstuk 31865-184)

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35300-54 Motie van het lid Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit (31 865, nr. 184)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Begroten en verantwoorden

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20