Brief regering : Stand van zaken digitale ondersteuning pandemiebestrijding

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27529-251 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een chief information officer aanstellen bij de GGD

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

27529-249 Motie van het lid Agema over het snel kunnen wissen van persoonlijke gegevens in de coronasystemen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

27529-242 Motie van het lid Azarkan over toestemming vooraf voor het gebruik van lichaamsmaterialen voor onderzoek

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een privacylek in de systemen van de GGD

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15