Brief regering : Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34252-16 Motie van de leden Palland en Aartsen over de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

34252-15 Motie van de leden Palland en Aartsen over een pas op de plaats gedurende een lopende aanbestedingsprocedure

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Aanbesteden (AO d.d. 31/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30