Brief regering : Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2015-2019

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VI-50 Motie van de leden Kuik en Van der Graaf over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31015-186 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een online programma ontwikkelen voor slachtoffers van seksueel misbruik

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

28638-172 Motie van de leden Segers en Buitenweg over een verkenning naar de toedracht van de recente stijging in aangiften mensenhandel

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20