Brief regering : Ministeriële regeling inzake de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart

Download

Indieners

 • Indiener
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Medeindiener
  C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Medeindiener
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-810 Motie van de leden Jetten en Dijkhoff over het overleggen van een negatieve coronatest voorwaardelijk maken aan het binnenreizen van Nederland

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20