Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31015-230 Motie van het lid Van der Werf c.s. over één landelijke entree voor kindermisbruik en seksueel geweld

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

30234-281 Motie van het lid Van der Laan c.s. over bewerkstelligen dat het Centrum Veilige Sport volledig onafhankelijk wordt

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

28345-249 Motie van de leden Wörsdörfer en Bergkamp over onderzoeken of gender een rol heeft gespeeld bij geweld tegen vrouwen

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

28345-239 Motie van de leden Van den Hul en Bergkamp over nader onderzoek naar factoren, risicogroepen, daderkenmerken en verhalen van slachtoffers van geweld achter de voordeur

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

28345-248 Motie van het lid Wörsdörfer over de mogelijkheden voor online hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling inventariseren

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

28345-246 Motie van het lid Bergkamp c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar psychisch geweld

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

28345-247 Motie van de leden Bergkamp en Van Beukering-Huijbregts over onderzoeken hoe hulpverlening bij geweld achter de voordeur meer digitaal kan worden ingericht

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-50 Motie van de leden Kuik en Van der Graaf over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34843-32 Nader gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek (t.v.v. 34843-29)

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 18/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Debat over misstanden in de turnsport

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Kindermisbruik en seksueel geweld (CD d.d. 16/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30