Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XII-25 Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar M√ľnster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-34 Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

29984-934 Motie van de leden Boulakjar en Alkaya over realisatie van een tweede sneltrein tussen Maastricht, Heerlen en Aken

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

29984-933 Motie van de leden Geurts en Minhas over een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor de verbinding Eindhoven CS-Aken

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

29984-819 Motie van het lid Amhaouch c.s. over routevarianten voor het traject Amsterdam-Berlijn

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Internationaal Spoor (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14