Brief regering : Kabinetsappreciaties moties ingediend bij het coronadebat van 1 december 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

25295-1619 Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over het verbeteren van naleving, controle en handhaving (t.v.v. 25295-1564)

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1611 Motie van de leden Van Haga en Smolders over sportactiviteiten vrijstellen van coronamaatregelen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1580 Motie van het lid Westerveld over de boosterprik voor kwetsbare 60-minners vervroegd beschikbaar stellen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1586 Motie van het lid Bikker c.s. over het uitbreiden van de testcapaciteit

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1595 Motie van het lid Gündogan c.s. over de inzet van medische FFP2-maskers betrekken in het volgende OMT-advies

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1569 Motie van het lid Agema over het benadrukken van het belang van ventilatie tijdens bezoek

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1604 Motie van het lid Den Haan c.s. over een adequate logistiek om antivirale middelen bij de patiënt te krijgen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1590 Motie van het lid Van Houwelingen over het structureel verhogen van de lonen van zorgmedewerkers en in het bijzonder ic-personeel

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1587 Motie van de leden Bikker en Westerveld over de besteding van de voorraad antigeentests bij het ministerie

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1601 Motie van het lid Kuzu c.s. over nooit een boete verbinden aan de keuze om je niet te laten vaccineren

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1575 Motie van het lid Kuiken c.s. over aanvullende maatregelen om het aantal besmettingen in te dammen

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1606 Motie van het lid Van der Plas c.s. over het kwalificeren van de buitensportsector als essentiële sector

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1615 Motie van het lid Van Haga over het vaccinatieregime wijzigen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1567 Motie van de leden Paternotte en Kuiken over een boostercampagne en goede ventilatie in scholen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1614 Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over meer mensen opleiden tot ic-verpleegkundige

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1594 Motie van het lid Gündogan c.s. over een plan met verschillende scenario's tot minimaal Q2

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1582 Motie van het lid Westerveld over onderzoek naar sluiting van de horeca voor één week en naar voren halen van de kerstvakantie

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1589 Motie van het lid Van Houwelingen over onderzoeken waarom in 2020 tot een lockdown is overgegaan

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1578 Motie van het lid Westerveld over een prikbonus voor ongevaccineerden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1564 Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over het verbeteren van naleving, controle en handhaving

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1612 Motie van de leden Van Haga en Smolders over buitensport vrijstellen van coronamaatregelen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1584 Motie van het lid Van Esch c.s. over niet-essentiële winkels achter de douane om 17.00 uur sluiten

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1599 Motie van het lid Kuzu c.s. over de lijst met essentiële en niet-essentiële dienstverlening herzien

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1600 Motie van het lid Kuzu c.s. over niet-gecontracteerde klinieken inhaalzorg laten verrichten

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1576 Motie van het lid Kuiken c.s. over voorstellen voor een nieuwe crisisstructuur

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1603 Motie van het lid Den Haan c.s. over een draaiboek voor de volgende boostercampagne op basis van lessons learned

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1605 Motie van het lid Den Haan c.s. over antivirale middelen zo snel mogelijk inkopen en inzetten

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1607 Motie van het lid Van der Plas c.s. over overleg met NOC*NSF over sporten die veilig binnen kunnen plaatsvinden

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1610 Motie van het lid Simons over breken met de strategie van het virus laten uitrazen

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1609 Motie van de leden Van der Plas en Simons over het faciliteren van burgemeesters ter ondersteuning van de boostercampagne

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1581 Motie van het lid Westerveld over een terugkomstbonus in combinatie met een coronatoeslag

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1570 Motie van het lid Agema over de groeibeperking voor ziekenhuizen opheffen en geld vrijmaken voor inhaalzorg

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1574 Motie van het lid Hijink c.s. over alle zorgverleners in 2022 een zorgbonus van €1.000 toekennen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1598 Motie van het lid Kuzu c.s. over de openingstijden van sportscholen en binnensportverenigingen verruimen naar 20.00 uur

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1591 Motie van het lid Van Houwelingen over het uitsluiten van een vaccinatieplicht voor COVID-19

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1585 Motie van het lid Van Esch c.s. over een formele rol voor de gedragsunit van het RIVM

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1573 Motie van het lid Hijink c.s. over verkennen hoe de ondersteuning van zorgverleners op de werkvloer kan worden bevorderd

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1579 Motie van het lid Westerveld over alle Nederlanders twee keer kort achter elkaar laten testen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1613 Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over zwemlessen voor kinderen vrijstellen van coronamaatregelen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1565 Motie van de leden Paternotte en Pouw-Verweij over verbetering van de informatievoorziening aan zwangeren

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1571 Motie van het lid Van den Berg c.s. over pilots met meer geconcentreerde coronazorg

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1616 Motie van het lid Omtzigt over het benoemen van een minister voor Medische Zorg

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1592 Motie van het lid Van Houwelingen over ingrijpende coronamaatregelen eerst per referendum voorleggen aan de Nederlandse bevolking

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1602 Motie van het lid Den Haan c.s. over het inventariseren van mogelijke hulp bij de boostercampagne

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1597 Motie van het lid Kuzu c.s. over de avondlockdown intrekken voor buitensport

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1572 Motie van het lid Hijink over het OMT voortaan om meerdere opties vragen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1593 Motie van het lid Gündogan c.s. over een deltaplan om de uitgestelde zorg in te halen

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1583 Motie van het lid Van Esch c.s. over een draaiboek voor situaties waarin met grote spoed moet worden ingegrepen in geval van zorgelijke mutaties

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1588 Motie van het lid Bikker c.s. over het bevorderen van de beschikbaarheid van eiwitvaccins

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1566 Motie van het lid Paternotte c.s. over een verplichte test bij aankomst in bijzondere gevallen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1617 Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1596 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over maatregelen om een tekort aan zuurstof te voorkomen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1577 Motie van het lid Westerveld c.s. over gratis zelftesten voor mensen die daarin niet kunnen voorzien

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1608 Motie van het lid Van der Plas c.s. over een verkort bbl-traject voor buitenlandse gediplomeerde verpleegkundigen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1568 Motie van de leden Paternotte en Omtzigt over een eerder advies over de kerstvakantie

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20