Brief regering : Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op brief Leefmilieu, Comité Schone Lucht en MOB inzake de bosstrategie 2030

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35742-19 Gewijzigde motie van het lid Valstar c.s. over het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen (t.v.v. 35742-5)

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

35600-62 Motie van het lid Van Campen over een richtlijn met een deugdelijke juridische basis voor "bestaand gebruik"

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33037-402 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgronden in Nederland beschermd kunnen worden (t.v.v. 33037-391)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-17 Motie van het lid Boswijk over een voorstel uitwerken voor een derde optie waarbij landbouwgrond in natuurlijk beheer komt

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1324 Motie van de leden Boswijk en Bromet over onderzoeken hoe het gebruik van turf en turfproducten in de professionele sector kan worden uitgefaseerd

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35420-346 Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over een extra impuls aan de landbouw op de BES (t.v.v. 35420-341)

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28286-1196 Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Boswijk over een onderzoek naar een verbod op het doden van haantjes (t.v.v. 28286-1189)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1188 Motie van de leden Beckerman en Vestering over een verbod op het doden van haantjes

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

33576-229 Motie van het lid Bromet over de kansen voor groene bedrijventerreinen in kaart brengen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35616-5 Motie van het lid Van den Anker over de schadelijke rol van katten

Indiener G.P. van den Anker, Tweede Kamerlid

Brief regering

33450-94 Benoeming voorzitter Noordzeeoverleg

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35600-34 Motie van de leden Geurts en Von Martels over de norm voor ammoniakreductie onderzoeken

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-66 Motie van het lid Bisschop over de oprichting van lokale landcoöperaties stimuleren

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1263 Motie van de leden Geurts en Lodders over het voorkomen of oplossen van een puinoverschot als gevolg van de sloop van agrarische gebouwen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-64 Motie van het lid Bisschop over de Farm to Fork-strategie kritisch beoordelen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1154 Motie van de leden Moorlag en De Groot over overleg over manieren om afschot van katten te voorkomen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1153 Motie van de leden Moorlag en De Groot over projecten om schade en overlast door zwerfkatten te verminderen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1151 Motie van het lid Graus over alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart brengen

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

33450-84 Motie van het lid Von Martels c.s. over bij een no-deal bij de Europese Commissie pleiten voor compensatie voor de vissers

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-25 Motie van de leden Weverling en De Groot over lokale productie van kweekvlees door Nederlandse veehouders

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

35309-14 Motie van het lid De Groot over een langetermijnplanning voor autochtoon plantmateriaal

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-I-8 Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Van Kooten-Arissen over openstellingssubsidie voor Kroondomein Het Loo (t.v.v. 35000 I, nr. 6)

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

29664-188 Motie van het lid Bisschop over gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse kotters

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33400-XIII-127 Gewijzigde motie van het lid Graus (t.v.v. 33400-XIII, nr. 75) over een beter en eerlijker verdienmodel voor boeren, tuinders en vissers

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

VAO Visserij (AO d.d. 27/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Visserij en tuinbouw

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:45