Brief regering : Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35349-12 Motie van het lid Helder over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie

35349-14 Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

33552-46 Motie van het lid Van Toorenburg over een second opinion door een andere lijkschouwer

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie

34550-VI-42 Motie van het lid Van Nispen over uitbreiding van de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Veiligheid en Justitie (VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Slachtofferbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10