Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over informatie over tabaks- en alcoholontmoediging (Kamerstuk 32011-91) en COP9 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) en MOP2 Protocol tot Uitbanning van de Illegale Handel in Tabaksproducten november 2021 (Kamerstuk 32011-90)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

35504-12 Motie van het lid Bikker c.s. over geen door de tabaksindustrie gefinancierd onderzoek gebruiken

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

35665-9 Motie van het lid Kuik c.s. over nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks- en rookwarenwet brengen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35504-11 Motie van het lid Maeijer over de effectiviteit van rookpreventiemaatregelen

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

35655-11 Motie van het lid Bolkestein over in overleg gaan met de alcoholbranche over alcoholreclame

Indiener M.N. Bolkestein, Tweede Kamerlid

Motie

32793-537 Motie van het lid Dik-Faber over verhoging van de tabaksaccijns

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35337-45 Gewijzigde motie van de leden Bolkestein en Diertens over de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de horecavergunning (t.v.v. 35337-33)

Indiener M.N. Bolkestein, Tweede Kamerlid

Motie

35337-35 Motie van de leden Kuik en Voordewind over een leeftijdsverificatiesysteem voor de verkoop van alcohol op afstand

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35337-36 Motie van de leden Van den Berge en Renkema over op alle alcoholische dranken vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorieën en suiker erin zitten

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

32793-416 Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Initiatiefnota van het lid Diertens over een Gezonde Leefstijl (AO d.d. 10/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:10

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:49

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Tabaks- en alcoholontmoediging

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55