Brief regering : Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Geen onomkeerbare stappen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

29689-1117 Motie van het lid Van den Berg over inwoners actief betrekken bij het opstellen van regiobeelden c.q. regiovisies

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31016-331 Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over heldere voorwaarden aan ieder regiobeeld (t.v.v. 31016-313)

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

31016-311 Motie van het lid Van den Berg over termen als "regionale zorg" en "zorg in krimpregio's" meer in organisaties inbedden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Pakketbeheer (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10