Brief regering : Addendum bij Kaderbrief Wlz 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1426 Motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiƫle middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende begroting

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Definitieve kaderbrief 2022 (TK 34104-342)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47