Brief regering : Groen in de stad en knelpuntenanalyse natuurinclusief bouwen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33576-229 Motie van het lid Bromet over de kansen voor groene bedrijventerreinen in kaart brengen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35517-57 Motie van het lid Terpstra over een landelijke norm voor binnenstedelijk groen

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-27 Motie van de leden Bromet en Von Martels over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-24 Motie van het lid Weverling over een jaarlijkse monitor Groen in de Stad

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34682-72 Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het uitwerken van beleidsdoelstellingen naar streefwaarden (t.v.v. 34682-66)

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1048 Motie van het lid De Groot over aanvullende beleidsinstrumenten die zich richten op een basiskwaliteit voor natuur

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over bedreigde diersoorten

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wijziging van de Woningwet

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Tweeminutendebat Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05