Brief regering : Zevende Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiƫn

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31765-589 Motie van het lid Hijink over alle medisch specialisten in loondienst brengen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

32140-96 Motie van het lid Grinwis over de aanpak van knelpunten in de uitvoering van de Wet DBA

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35240-8 Motie van het lid Palland over onderzoek naar de toepassing van werkerscoƶperaties

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-42 Motie van het lid Palland over de definitie van "zelfstandige" actualiseren en verduidelijken

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

31311-224 Motie van de leden Gijs van Dijk en Van Weyenberg over afspraken over sectorale minimumtarieven voor zzp'ers

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

34036-34 Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO ZZP (AO d.d. 17/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:55

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 09:46

Tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (CD d.d. 05/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00