Brief regering : Stand van zaken in Afghanistan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - verzoek om brief inzake uitvoering motie Afghanistan (27 925, nr. 772)

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

27925-775 Motie van het lid Van der Lee c.s. over de opzet voor een onafhankelijk overkoepelend onderzoek tijdig aan de Kamer verstrekken

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

27925-772 Motie van het lid Jasper van Dijk over een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de NAVO-landen bij de oorlog in Afghanistan

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15