Brief regering : Beleidsreactie Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31015-229 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 september 2021, over kindermisbruik en seksueel geweld

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie (gewijzigd/nader)

35470-VI-14 Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over meer regie op het functioneren van de strafrechtketen (t.v.v. 35470-VI-13)

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Kindermisbruik en seksueel geweld

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00