Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33576-231 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een eerste opzet voor de Agenda Natuurinclusief voor de zomer van 2021

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30175-372 Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (t.v.v. 30175-360)

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

35600-48 Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over versneld afspraken maken met provincies

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35600-37 Motie van het lid Harbers c.s. over bedrijfsfinanciering voor initiatiefnemers van meldingen en meldingsvrije activiteiten

Indiener M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Motie

35600-35 Motie van het lid Futselaar over depositieruimte voor woningbouwbestemmingsplannen

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

35600-42 Motie van het lid Bisschop c.s. over de opties van interimmers

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35600-45 Motie van de leden De Groot en Van Otterloo over bedrijven opkopen van de grootste belasters van Natura 2000-gebieden

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35600-30 Motie van de leden Geurts en Harbers over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Natura 2000-gebieden

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35334-94 Motie van de leden Moorlag en Geurts over tijdig beschikbare vergunningsruimte voor de jaarlijkse bouw van 75.000 woningen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Tweeminutendebat Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stikstofproblematiek

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30