Brief regering : Stand van zaken van de moties bij het wetsvoorstel burgerschap en moties en toezeggingen over de ontwikkelingen van het primair en voorgezet onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-VIII-143 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2021, over OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-VIII-139 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Media

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35925-VIII, eindtekst

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35925-VIII-122 Derde nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-VIII-119 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-VIII-19 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

35925-VIII, bijgewerkt t/m nr. 122 (3e NvW d.d. 3 december 2021)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35925-VIII-18 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

35925-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35925-VIII-9 Nota van wijziging

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Memorie van toelichting

35925-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35925-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-VIII-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t. bovenbouw route havo en vwo

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

31289-456 Motie van het lid Kwint c.s. over de rol van de mentor bij het mondeling examen in het voortgezet speciaal onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-187 Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-188 Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-167 Motie van het lid Van Meenen over een wekelijks OMT-advies over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-169 Motie van het lid Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-171 Motie van het lid Westerveld c.s. over een stabiele wifiverbinding en voldoende devices voor vluchtelingenkinderen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-889 Motie van het lid Van der Staaij over scenario's voor het openen van het primair onderwijs

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-882 Motie van het lid Marijnissen c.s. over veilige alternatieven gedurende de schoolsluiting

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - verzoek om reactie op Nieuwsuur inzake rol kinderen bij verspreiden COVID

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

25295-861 Motie van het lid Azarkan over leerlingen met leerachterstand identificeren

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-809 Motie van de leden Jetten en Asscher over begin januari beoordelen of basisonderwijs en kinderopvang eerder dan 18 januari open kunnen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-79 Motie van de leden Van der Graaf en Dik-Faber over borgen dat aan de zorgplicht voor de Friese taal en cultuur wordt voldaan

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31293-558 Motie van het lid Van Meenen over het inzetten van sneltesten op scholen zodra die gevalideerd zijn

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-562 Motie van het lid Van den Hul over het voorkomen van gedwongen fysieke aanwezigheid van leraren

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31293-561 Motie van het lid Kwint over inzicht verschaffen in de omstandigheden waaronder sluiting van scholen of andere onderwijsmaatregelen overwogen worden

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35352-22 Motie van de leden Van Meenen en Rog over een concrete uitwerking van de gemeenschappelijke kern

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35195-21 Gewijzigde motie van de leden Kuik en Rog over de mogelijkheid voor leerlingen om een doorstroomprogramma te volgen (t.v.v. 35195-14)

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

27923-399 Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een passende beloning voor alle lio's

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - afschrift vragen m.b.t. suggesties voor het tekort aan leerkrachten en voor verbeteringen in de taalvaardigheid van leerlingen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-82 Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over bij de beleidsregel LOOT behorende faciliteiten openstellen voor reguliere scholen (t.v.v. 35300-VIII-39)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35050-32 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31293-438 Motie van het lid Kwint c.s. over het geheel uit de lumpsum halen van de docent

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

29614-125 Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuiken over meteen ingrijpen als de onderwijsinspectie de toegang tot een school wordt ontzegd

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

29614-122 Motie van de leden Van Meenen en Rog over direct sancties bij hinderen van de Inspectie van het onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-622 Motie van het lid Özdil over het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs

Indiener Z. Özdil, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (AO d.d. 03/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:35

Debat over een Amsterdamse school die beïnvloed zou zijn door jihadisten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs (AO d.d. 06/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:40

VAO Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs (AO d.d. 25/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:10

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:01

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15