Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de milieubeoordeling voor windturbinenormen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over milieubeoordeling voor windturbinenormen

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

32813-731 Motie van de leden Erkens en Leijten over onderzoek naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32 813, nr. 716)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30