Brief regering : Reactie op moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de aanpak van stagediscriminatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35830-VIII-11 Motie van het lid Van Baarle over het aanscherpen of expliciet vermelden van het tegengaan van discriminatie in de voorwaarden voor erkenning van een stagebedrijf

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-12 Motie van het lid Van Baarle over een hand-out voor ieder erkend stagebedrijf over herkenning van discriminatie tijdens de selectie

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-13 Motie van het lid Van Baarle over bewerkstelligen dat iedere leerling op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van het Meldpunt Stagediscriminatie

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31289-449 Motie van het lid Van den Berge over niet onverkort toepassen van het bindend studieadvies in dit door corona getekende studiejaar

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

31289-452 Motie van de leden Kuik en Smals over in kaart brengen van knelpunten bij het volgen van keuzedelen bij een andere instelling

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-50 Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

31524-467 Motie van het lid Van den Hul over een structurele inbedding van mensenrechten in het burgerschapsonderwijs

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-425 Motie van de leden Kuik en Westerveld over wettelijke aanpassingen voor informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 (31524-460)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:50

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

MBO (voortzetting commissiedebat op 16 november)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

MBO (voortzetting van commissiedebat van 9 november)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45