Brief regering : Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-271 Beleidsreactie WODC-rapport rechtsbijstandsverlening in kinderopvangtoeslagzaken

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Motie

31753-241 Motie van de leden Van Baarle en Van Nispen over de toegankelijkheid van het recht bij online-instrumenten

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31753-239 Motie van de leden Van Nispen en Azarkan over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

28362-44 Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

31753-233 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een onderzoek naar de toepassing en reikwijdte van de zelfredzaamheidstoets

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31753-230 Motie van de leden Van Nispen en Van der Graaf over onderzoek naar de rol en werkwijze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand in de toeslagenaffaire

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-235 Motie van het lid Van Wijngaarden over een analyse naar afwijzingen van bezwaren die leiden tot vermijdbare rechterlijke procedures

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10